ทางรถไฟสายสงขลา ทางรถไฟสายสงขลา แยกจากทางรถไฟสายใต้ที่ชุมทางหาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร รีวิวรถไฟต่างๆ

ข้อมูลจากไทยพีบีเอส ระบุว่าเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา ได้ทำการยกเลิกการเดินทางเมื่อ 1 กรกฏาคม 2521 ถึงวันนี้กว่า 38 ปีแล้วที่สถานีรถไฟสงขลาถูกทิ้งร้าง พื้นที่ตลอดแนวทางรถไฟถูกเช่าบ้าง ถูกบุกรุกบ้าง เป็นพื้นที่ว่างเปล่าบ้าง ความพยายามของหลายภาคส่วนที่หวังจะผลักดันให้รถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา กลับมาวิ่งอีกครั้งดูแล้วความหวังยังยาวไกล

ที่สถานีรถไฟสงขลา ปัจจุบันถูกเรียกว่าตลาดรถไฟ เป็นที่น่ายินดีที่หลายภาคส่วนร่วมกันฟื้นสถานีรถไฟสงขลาขึ้นมาแม้จะไม่รถวิ่งก็ตาม แต่อาคารสถานีรถไฟได้รับการปรับปรุงให้เหมือนเมื่อครั้งอดีตที่ยังมีรถไฟวิ่งอยู่ ปัจจุบันการปรับปรุงถือว่าคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้ว ทีมงานกิมหยงมีโอกาสไปเยี่ยมชมเลยขอนำภาพปัจจุบันของสถานีรถไฟสงขลามาฝากกัน

พื้นที่ในตัวเมืองสงขลาส่วนใหญ่เป็นที่มีราคาสูงและมีผู้อาศัยอยู่แทบทุกตารางนิ้วของที่ดินรถไฟแต่เป็นที่น่ายินดีที่พื้นที่นสถานีรถไฟสงขลาสามารถเรียกคืนมาได้บางส่วนเพื่อสร้างเป็นสถานีรถไฟจำลองให้คนรุ่นก่อนได้รำลึกความทรงจำ คนรุ่นใหม่ได้ไปศึกษาเรียนรู้ และเป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่งรถไฟไทยเคยมาสุดรางที่บ่อยาง สงขลาบ้านเราเช่นกัน

วันนี้ร้านนำชาลุงเวียงที่อยู่เคียงคู่สถานีรถไฟมาช้านานก็เปิดขายแล้ว จากการพูดคุยสอบถามทำให้ทราบว่าอีกไม่นานจะมีการทำรางรถไฟให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำหัวรถจักรรถไฟมาจอดให้ได้รำลึกได้ถ่ายภาพเซลฟี่กันด้วย มาเที่ยวสงขลาคราวใดอย่าลืมแวะไปชมร่อยรอยความเจริญ ณ สถานีรถไฟสงขลากัน และอย่าลืมอุดหนุนน้ำชาลุงเวียงวันนั้นผมสั่งกาแฟร้อน 1 แก้วแถมชาเฉย 1 แก้วและขนม 1 ชิ้นแค่ 19 บาทเองครับ

ทางรถไฟสายสงขลา แยกจากทางรถไฟสายใต้ที่ชุมทางหาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เปิดเดินรถครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2456 [2]ประกอบด้วยสถานี ที่หยุดรถและป้ายหยุดรถดังต่อไปนี้[3]

กม. 928.58 ชุมทางหาดใหญ่
กม. 929.13 ป้ายหยุดรถตลาดหาดใหญ่
กม. 932.05 ป้ายหยุดรถคลองแห
กม. 934.61 ป้ายหยุดรถคลองเปล
กม. 936.15 ป้ายหยุดรถบ้านเกาะหมี
กม. 936.92 สถานีเขาบันไดนาง
กม. 939.20 ป้ายหยุดรถตลาดน้ำน้อย
กม. 939.83 สถานีน้ำน้อย
กม. 942.23 ป้ายหยุดรถบ้านกลางนา
กม. 944.45 สถานีควนหิน
กม. 945.19 ป้ายหยุดรถตลาดพะวง
กม. 948.53 ที่หยุดรถน้ำกระจาย
กม. 950.81 ป้ายหยุดรถบ้านบางดาน
กม. 956.68 ป้ายหยุดรถวัดอุทัย
กม. 958.04 สถานีสงขลา
(เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2511)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกการเดินรถไฟสายสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 แต่ให้รักษาเขตทางไว้ก่อน โดยมิได้รื้อทางรถไฟออก ปัจจุบันเส้นทางอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และมีผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนทับบริเวณเขตทางรถไฟเป็นจำนวนมาก[4] โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลา

เมื่อเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลามีการพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายนี้ขึ้นมาใหม่ตามโครงการศึกษาจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลา มี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้ให้ทุนและมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ศึกษาในปี พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมควรเป็นทางรถไฟรางเดี่ยว ใช้ขบวนรถดีเซลราง โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาท