สถานีรถไฟนครสวรรค์ เดิมสถานีรถไฟนครสวรรค์มีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองปลิง ต่อมาได้มีการย้ายสถานีรถไฟประจำจังหวัดนครสวรรค์จากสถานีรถไฟปากน้ำโพมาอยู่ที่สถานีรถไฟหนองปลิง

เดิมสถานีรถไฟนครสวรรค์มีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองปลิง ต่อมาได้มีการย้ายสถานีรถไฟประจำจังหวัดนครสวรรค์จากสถานีรถไฟปากน้ำโพมาอยู่ที่สถานีรถไฟหนองปลิง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟนครสวรรค์

เกร็ด สถานีนครสวรรค์มีทางแยกเข้าคลังแก๊ส(ตอนนี้คลังแก๊สได้ปิดตัวลงแล้ว)

  1. สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.) สังกัด กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ภาคเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
  2. สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
  3. สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1 ศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  4. วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.) สังกัด ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ[แก้]

ประแจกลไฟฟ้า ชนิดแบบบังคับด้วยรีเลย์ และสัญญาณไฟสี ( ก.1ก)

ตารางเวลาการเดินรถ

เที่ยวขึ้น[แก้]

ขบวนรถต้นทางนครสวรรค์ ออกปลายทางหมายเหตุ
ชื่อสถานีเวลาออกชื่อสถานีเวลาถึง
ร107กรุงเทพ20.1000.06เด่นชัย05.15
ร105กรุงเทพ21.0000.50ศิลาอาสน์04.40
ด51กรุงเทพ22.0002.24เชียงใหม่12.10
ท407นครสวรรค์05.00ต้นทางเชียงใหม่14.35
ท401ลพบุรี06.0008.11พิษณุโลก10.55
ร111กรุงเทพ07.0011.24เด่นชัย16.30
ดพ7กรุงเทพ08.3011.40เชียงใหม่19.30ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)
ดพ3กรุงเทพ10.5014.07ศิลาอาสน์19.15
ธ201กรุงเทพ09.2515.11พิษณุโลก17.55
ธ211กรุงเทพ12.5517.53ตะพานหิน19.15
ร109กรุงเทพ13.4518.27เชียงใหม่04.05
ธ207กรุงเทพ14.05ปลายทางนครสวรรค์19.35
ดพ9กรุงเทพ18.1022.17เชียงใหม่07.15ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)
ดพ13กรุงเทพ19.3523.31เชียงใหม่08.40
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถต้นทางนครสวรรค์ ออกปลายทางหมายเหตุ
ชื่อสถานีเวลาออกชื่อสถานีเวลาถึง
ร108เด่นชัย19.0500.48กรุงเทพ05.10
ด52เชียงใหม่15.3001.14กรุงเทพ05.25
ดพ14เชียงใหม่17.0001.59กรุงเทพ06.15
ดพ10เชียงใหม่18.0002.41กรุงเทพ06.50ทดแทนขบวนที่ 2
ธ208นครสวรรค์05.00ต้นทางกรุงเทพ10.20
ธ212ตะพานหิน05.3007.01กรุงเทพ12.10
ธ202พิษณุโลก06.0508.35กรุงเทพ14.05
ร106ศิลาอาสน์07.3010.49กรุงเทพ14.40
ร112เด่นชัย07.3012.42กรุงเทพ18.00
ร102เชียงใหม่06.3015.56กรุงเทพ21.10
ท402พิษณุโลก13.4516.30ลพบุรี18.45
ดพ8เชียงใหม่08.5016.22กรุงเทพ19.25ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[2]
ท408เชียงใหม่09.30ปลายทางนครสวรรค์19.55
ดพ4ศิลาอาสน์19.5000.06กรุงเทพ04.00