สถานีรถไฟราชบุรี ตั้งอยู่ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ รีวิวรถไฟต่างๆ

สถานีรถไฟราชบุรี ตั้งอยู่ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ สถานีนี้แต่ก่อนเป็นจุดเติมน้ำและฟืนสำหรับรถไฟสายใต้ และปลายทางรถไฟสายใต้ บางขบวน ดังนั้น จึงมีถังน้ำ งวงเติมน้ำและวงเวียนกลับรถจักร เป็นอนุสรณ์

เที่ยวขึ้น
ขบวนรถ ต้นทาง ราชบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 09.55 สุราษฎร์ธานี 16.30
ธ251 ธนบุรี 13.05 15.17 ประจวบคีรีขันธ์ 19.20
ร171 กรุงเทพ 13:00 15.25 สุไหงโก-ลก 10:45
ดพ35 กรุงเทพ 14:45 16.43 บัตเตอร์เวอร์ธ 12:55 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 17.28 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 17.28 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8) (ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร169 กรุงเทพ 15:35 18.18 ยะลา 11:20
ด83 กรุงเทพ 17.05 19.13 ตรัง 07.55
ธ351 ธนบุรี 18.25 19.57 ราชบุรี 20.30
ร173 กรุงเทพ 17.35 20.03 นครศรีธรรมราช 09.55
ร167 กรุงเทพ 18.20 20.36 กันตัง 11.20
ร177 ธนบุรี 19.15 20.57 หลังสวน 04.40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด85 กรุงเทพ 19.30 21.40 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 00.42 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 00.42 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41

  • ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่อง
ขบวนรถ ต้นทาง ราชบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 02.44 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 03.06 กรุงเทพ 05.30
ดพ42 ยะลา 14.55 03.50 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 03.50 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 04.04 กรุงเทพ 06.30
ธ352 ราชบุรี 05.00 05.00 ธนบุรี 07.10
ด84 ตรัง 17.30 06.08 กรุงเทพ 08.45
ร170 ยะลา 12:10 06.25 กรุงเทพ 08:05
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 06.49 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 07.49 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8) 07.49 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ดพ36 บัตเตอร์เวอร์ธ 14:10 08.13 กรุงเทพ 10:05 ยกเลิกตั้งแต่
3 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.51 08.29 ธนบุรี 10.55
ธ254 หลังสวน 05:45 13.52 ธนบุรี 16:10
ธ262 หัวหิน 14.10 16.00 กรุงเทพ 19.00
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 17.41 กรุงเทพ 19.45

สถานีรถไฟราชบุรี ตั้งอยู่ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ รีวิวรถไฟต่างๆ

สำหรับตอนนี้ประชาชนที่จะเดินทางสายภาคใต้ ได้มีการจองตั๋วล่วงหน้าประมาณ 60 วันหรือ 2 เดือน ที่นั่งเต็มหมดแล้ว ทั้งขาไปและขากลับ แต่ทั้งนี้ทางหัวหน้าการรถไฟที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะพยายามจัดหาตู้โบกี้มาเสริมให้เพียงพอ เพื่อรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก

ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัย ทางหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้มงวดกวดขัน เช่น พยายามอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกคนขึ้นรถไฟได้ทุกคน ไม่ให้ตกหล่น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีผู้โดยสารเยอะมาก บางคน ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามห้ามปรามแล้ว แต่ก็ยังไม่เชื่อฟัง ทั้งมีการประกาศประชาสัมพันธ์การขึ้นลงรถไฟให้ระมัดระวัง แต่ก็ไม่ยอมเชื่อฟังและที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งมีให้เห็นแล้ว จากการที่มีผู้โดยสารตกรถไฟที่ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี เมื่อหลายปีก่อน บางครั้งไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่การรถไฟ แต่เป็นความเผอเรอของผู้โดยสารที่ไม่ระมัดระวังตัว จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้กับประชาชนที่จะเดินทางอยู่ตลอด