สถานีรถไฟแม่จาง (อังกฤษ: Mae Chang Railway Station) เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ

สถานีรถไฟแม่จาง (อังกฤษ: Mae Chang Railway Station) เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่จาง หมู่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 600.33 กิโลเมตร อยู่ระหว่างสถานีรถไฟปางป๋วย และ สถานีรถไฟแม่เมาะ

ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายเหนือ
รหัส : 1182
ชื่อภาษาไทย : แม่จาง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mae Chang
ชื่อย่อภาษาไทย : มจ.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MCG.
ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3
ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟสีสามท่า แบบประแจกลหมู่ ชนิดบังคับด้วยเครื่องกลสายลวด และสัญญาณไฟสี
พิกัดที่ตั้ง : ติดกับหมู่บ้านแม่จาง
ที่อยู่ : บ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
ขบวนรถ/วัน: 2 ขบวน รถท้องถิ่น
ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ประมาณ 15 คน
สถานีก่อนหน้า : สถานีรถไฟปางป๋วย
สถานีถัดไป: สถานีรถไฟแม่เมาะ
ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 600.33 กิโลเมตร
ตารางเวลาการเดินรถ
เที่ยวไป
ขบวนรถ ต้นทาง แม่จาง ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 11:44 เชียงใหม่ 14.35

  • ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

สถานีรถไฟแม่จาง (อังกฤษ: Mae Chang Railway Station) เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ

เที่ยวกลับ
ขบวนรถ ต้นทาง แม่จาง ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท408 เชียงใหม่ 09.30 12.51 นครสวรรค์ 19.55

  • ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

ประวัติการก่อสร้างสถานีรถไฟแม่จาง
สถานีรถไฟแม่จาง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เปิดใช้งานเดินรถครั้งแรก วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2458 เป็นช่วงการก่อสร้างเส้นทางและทดลองเดินรถในช่วงที่ 11 ของการสร้างทางรถไฟสายเหนือ ระหว่าง ผาคอ-แม่จาง ระยะทาง 19 กิโลเมตร

แผนผังสถานี

———-———-———-———-———-—– รางหลีก —–———-———-———-———-———-
มุ่งหน้า ปางป๋วย —–———-———-———-———-———-———-———-———-—– มุ่งหน้า แม่เมาะ
ชานชาลาด้านข้าง, ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร, อาคารพักผู้โดยสาร
สถานีใกล้เคียง
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปางป๋วย
มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ ทางรถไฟสายเหนือ
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) สถานีแม่เมาะ
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่