สถานีรถไฟ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รีวิวรถไฟต่างๆ

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความควบคุมของงานเดินรถแขวงหัวหิน มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารรวม 22 ขบวนต่อวัน เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

เนื้อหา
1 ขบวนรถไฟ
1.1 ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
1.2 ขบวนรถที่เคยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
1.3 ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
1.4 ขบวนรถจอดรอทำขบวน
2 ตารางเวลาหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
2.1 เที่ยวล่อง
2.2 เที่ยวขึ้น
3 อ้างอิง
4 แหล่งข้อมูลอื่น
ขบวนรถไฟ
ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 24 ขบวน แบ่งเป็น รถด่วนพิเศษ 10 ขบวน รถด่วน 2 ขบวน รถเร็ว 8 ขบวน และรถธรรมดา 4 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถด่วนพิเศษ “ทักษิณ” ที่ 37/38 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ที่ 45/46 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี
ขบวนรถที่เคยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถไฟที่เคยทดลองหยุดเพื่อการโดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถด่วนพิเศษ “ทักษิณารัถย์” ที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถที่ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
ขบวนรถจอดรอทำขบวน
สถานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรอทำขบวน 2 ขบวน คือ

ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี โดยเที่ยวไป ขบวน 251 จะออกจากธนบุรีเวลา 13.05 น. ถึงประจวบคีรีขันธ์เวลา 19.20 น. แล้วจอดรอทำขบวนที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ (จอดค้างคืน) วันรุ่งขึ้นเที่ยวกลับ ขบวน 252 ออกจากประจวบคีรีขันธ์เวลา 04.51 น. และถึงธนบุรีเวลา 10.55 น.

สถานีประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานีเล็กๆบนเส้นทางสายใต้ ที่หลายคนอาจไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นในเวลากลางวันกันบ่อย ตัวสถานีอยู่ระหว่างสถานีคั่นกระได – หนองหิน ณ หลัก ก.ม.ที่ 302

สถานีรถไฟ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รีวิวรถไฟต่างๆ

สภานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรับส่งผู้โดยสารที่นี่วันละ 20 ขบวนต่อวัน
ขบวนรถเที่ยวไป 10 ขบวนได้แก่ ขบวน 43 / 255 / 171 / 251 / 37+45 / 169 / 173 / 167 / 85 / 39+41
ขบวนรถเที่ยวกลับ 10 ขบวนได้แก่ ขบวน 254 / 40 / 174 / 168 / 86 / 42+44 / 170 / 172 / 252 / 38+46

ถ้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพรเริ่มก่อสร้างโดยไม่มีอะไรมาสะดุดจนเงียบหายไป ขบวนรถสายใต้ทั้งเที่ยวไปและกลับก็จะสามารถทำขบวนตรงตามเวลาอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ

ภาพประกอบ : รถดีเซลราง THN หมายเลข 1115 คันนำ
ขบวนรถคณะผู้ตรวจงานโครงการถไฟทางคู่หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ที่ 980 ประจวบคีรีขันธ์ – หัวหิน – กรุงเทพ ขณะกำลังจอดรอเวลาออกที่สถานีประจวบคีรีขันธ์