สถานีรถไฟ ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ รีวิวรถไฟต่างๆ

ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม

คำว่าระยองเพี้ยนมาจาก “ราย็อง” เป็นภาษาชอง อาจมีความหมายสองอย่าง คือ เขตถนน หรือ ไม้ประดู่ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในจังหวัดระยองยังมีที่มาจากภาษาชอง เช่นคำว่า เพ, ชะเมา, แกลง

เนื้อหา
1 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
2 อาณาเขตติดต่อ
3 หน่วยการปกครอง
3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 เทศบาลนคร
3.1.2 เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล
4 ประชากร
5 การศึกษา
5.1 สถาบันอุดมศึกษา
5.2 สถาบันอาชีวศึกษา
5.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา
6 สถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
7 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร
8 อาหารพื้นเมือง
9 การขนส่ง
9.1 ระยะทางจากตัวจังหวัดไปอำเภอต่างๆ
10 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
10.1 อำเภอเมืองระยอง
10.2 อำเภอแกลง
10.3 อำเภอบ้านฉาง
10.4 อำเภอบ้านค่าย
10.5 อำเภอเขาชะเมา
10.6 อำเภอนิคมพัฒนา
10.7 อำเภอปลวกแดง
10.8 อำเภอวังจันทร์
11 อุทยานแห่งชาติ
12 บุคคลที่มีชื่อเสียง
13 ดูเพิ่ม
14 อ้างอิง
15 แหล่งข้อมูลอื่น
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

สถานีรถไฟ ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ รีวิวรถไฟต่างๆ

ต้นกระทิง
ตราประจำจังหวัด : ต้นมะพร้าว เกาะเสม็ด และพลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 5 บนเกาะเสม็ด
ธงประจำจังหวัด : ธงพื้นสีแดง-เหลือง-น้ำเงิน แบ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัด : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด : ต้นกระทิงหรือสารภีทะเล (Calophyllum inophyllum)
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่ (Pterocarpus macrocarpus)
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งยาวมากกว่า 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองระยอง
อำเภอบ้านฉาง
อำเภอแกลง
อำเภอวังจันทร์
อำเภอบ้านค่าย
อำเภอปลวกแดง
อำเภอเขาชะเมา
อำเภอนิคมพัฒนา
แผนที่
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนคร
มีเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ

เทศบาลนครระยอง
เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล
มีเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 27 แห่ง คือ

เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
เทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อำเภอบ้านค่าย
เทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลสองสลึง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลกองดิน อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
เทศบาลตำบลซำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
ประชากร
จากสถิติทางการทะเบียนในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดระยอง มีประชากรทั้งสิ้น 723,316 คน ชาย 355,539 คน ร้อยละ 49.15 หญิง 367,777 คน ร้อยละ 50.85[3] ในด้านแรงงานมีประชากรภาคแรงงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้นจำนวน 585,316 คน จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น แรงงานในภาคเกษตร 112,471 คน ร้อยละ 19.22 และแรงงานนอกภาคเกษตร 472,845 คน ร้อยละ 80.78[4]