สถานีรถไฟ ศรีราชา

สถานีรถไฟศรีราชาจ ชลบุรีในฐานะนักเดินทางที่ได้รับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพร้อมรถไฟดีเซลรถปรับอากาศที่จอดรถพิเศษที่ 997/998 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวงการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่จะให้บริการในวันเสาร์ที่ 17 มี .

 คยวของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเมืองพัทยาและจ. ชลบุรีให้มีความเข้มแข็งถือเป็นส่วน หนึ่งในการส่งเสริมและสนองนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC

ของรัฐบาลที่กำลังผลักดันให้เกิดความสามารถเป็นรูปธรรมที่คุณนายนฤบาลลิ้มจ้อหัวหน้าสถานีรถไฟชุมทางใหม่ที่ได้รับหัวเรื่อง: การติดตั้งป้ายนี่เพื่อดูรูปภาพ

เวลาการเดินรถไฟของรถไฟดีเซลรางปรับอากาศต่าง ๆ ในอ. เพื่อให้ศรีราชานักท่องเที่ยวได้รับทราบในห้างหุ้นส่วนจำกัด Thailand ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกับหัวเรื่อง: การประกาศในห้างหุ้นส่วนจำกัดสังคมออนไลน์างคุณหนึ่งที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มกลุ่มต่างๆได้

 ส่วนรถบริการนักท่องเที่ยวที่จะลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟศรีราชาเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่เราก็จะจัดรถตุ๊กตุ๊กให้บริการที่หน้าสถานีด้วย” สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟศรีราชาสามารถเดินทาง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นเกาะ ที่เกาะสีชังชมสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและชมความ ลากหลายของสัตว์และหัวเรื่อง: การสำคัญแสดงที่สวนคุณเสือศรีราชาชมบรรยากาศเกาะลอยศรีราชารวมทั้งหัวเรื่อง: การชมธรรมชาติด้วยหัวเรื่อง: การปั่นจักรยานรอบอ่างที่คุณคุณคุณน้ำบางที่ที่คุณคุณที่คุณพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆชอปปิ้งสินค้าอาหารญี่ปุ่น ณ เจพาร์คศรีราชาและยัง อาหารทะเลจากเนชั่นชุมชนแหลมฉบังต้นแบบการเดินทางด้วยรถไฟ ค ค้างชำระชำระเดือนก. ย นี้จะดูจากการตอบรับนักท่องเที่ยว เป็นสำคัญ

ส่วนตารางเดินทางรถไฟดีเซลรางปรับอากาศ 997 จะออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในเวลา 06.45 น. ถึงชุมทางมักกะสัน 06.59 น. ชุมทางคลองตัน 07.07 น. ชุมทางหัวหมาก 07.15 น. ชุมทางลาดกะบัง 07.28 น. ชุมทางหัวตะเข้ 07.33 นชุมทางฉะเชิงเทรา 08.02 น. ชุมทางชลบุรี 08.37 น. ชุมทางศรีราชา 08.55 น. 

ชุมทางพัทยา 09.14 น. ชุมทางตลาดน้ำสี่ภาค 09.25 น. ชุมทางญาณสัมวราราม 09.34 น. ชุมทางญาณสังวราราม 09.34 น. และเดินทางถึงบ้านพลูตาหลวงเวลา 09.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพพลูตาหลวงเวลา 15.15 น. ถึงชุมทางสวนนงนุช 16.00 น. ชุมทางญาณสังวราราม 16.05 น. ชุมทางตลาดน้ำสี่ภาค 16.15 น. ชุมทางพัทยา 16.26 น. ชุมทางศรีราชา 16.45 น.

ชุมทางชลบุรี 17.03 น. ชุมทางฉะเชิงเทรา 17.37 น. ชุมทางหัวตะเข้ 18.06 น. 18.12 น. ชุมทางลาดกะบัง