สถานีศาลายา Sala Ya Station เป็นสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในเส้นทาง SRT ใต้ และ สายสีแดงอ่อน

สถานีรถไฟศาลายา (อังกฤษ: Sala Ya Railway Station) ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากสถานีรถไฟธนบุรีเป็นระยะทาง 18.19 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 35.11 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และ สถานีรถไฟวัดสุวรรณ ใช้สัญญาณแบบไฟสีสามท่า ประแจกลหมู่ ชนิดบังคับด้วยเครื่องกลสายลวด และสัญญาณไฟสี ตัวย่อของสถานีคือ ลย.[1]

ตารางเวลาการเดินรถ
เที่ยวไป
ขบวน ประเภทรถ ต้นทาง ศาลายา ปลายทาง หมายเหตุ
สถานี ออก ถึง หยุด
(นาที)

ออก สถานี ถึง
471 ชานเมือง ธนบุรี 04.20 04.50 ปลายทาง ศาลายา 04.50 มีเดินทุกวัน
473 ชานเมือง ธนบุรี 05.45 06.15 ปลายทาง ศาลายา 06.15
355/0 ชานเมือง ธนบุรี 05.50 06.19 ปลายทาง ศาลายา 06.19 มีเดินเฉพาะวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์
ไม่รับผู้โดยสารระหว่างทาง

909 พิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ 06.30 07.21 1 07.22 น้ำตกไทรโยคน้อย 11.30 มีเดินเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
911 พิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ 06.30 07.21 1 07.22 สวนสนประดิพัทธ์ 10.40
475 ชานเมือง ธนบุรี 07.12 07.45 ปลายทาง ศาลายา 07.45 มีเดินทุกวัน
355/1 ชานเมือง ชุมทางบางซื่อ 07.10 07.49 ปลายทาง ศาลายา 07.49 มีเดินเฉพาะวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์
255 ธรรมดา ธนบุรี 07.30 07.59 1 08.00 หลังสวน 18.15 มีเดินทุกวัน
257 ธรรมดา ธนบุรี 07.50 08.20 1 08.21 น้ำตก 12.35
43 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 08.05 08.56 1 08.57 สุราษฎร์ธานี 16.45
261 ธรรมดา กรุงเทพ 09.20 10.14 1 10.15 หัวหิน 13.35
251 ธรรมดา ธนบุรี 13.05 13.33 1 13.34 ประจวบคีรีขันธ์ 19.20
171 เร็ว กรุงเทพ 13.00 14.08 1 14.09 สุไหงโก-ลก 10.45
259 ธรรมดา ธนบุรี 13.55 14.24 1 14.25 น้ำตก 18.30
31 ด่วนพิเศษ ทักษิณารัถย์ กรุงเทพ 14.45 15.42 1 15.43 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
37 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 15.10 16.08 1 16.09 สุไหงโก-ลก 11.20
45 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 15.10 16.08 1 16.09 ปาดังเบซาร์ 08.53
169 เร็ว กรุงเทพ 15.35 16.44 1 16.45 ยะลา 11.20
477 ชานเมือง ธนบุรี 16.50 17.20 ปลายทาง ศาลายา 17.20
355 พิเศษชานเมือง กรุงเทพ 16.40 17.35 1 17.36 สุพรรณบุรี 20.15
83 ด่วน กรุงเทพ 17.05 18.04 1 18.05 ตรัง 08.05
173 เร็ว กรุงเทพ 17.35 18.42 1 18.43 นครศรีธรรมราช 09.55
351 ธรรมดา ธนบุรี 18.25 18.48 1 18.49 ราชบุรี 20.30
167 เร็ว กรุงเทพ 18.30 19.28 1 19.29 กันตัง 11.20
479 ชานเมือง ธนบุรี 19.30 20.00 ปลายทาง ศาลายา 20.00
85 ด่วน กรุงเทพ 19.30 20.29 1 20.30 นครศรีธรรมราช 10.55
39 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 22.50 23.45 1 23.46 สุราษฎร์ธานี 08.05
41 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 22.50 23.45 1 23.46 ยะลา 14.30
เที่ยวกลับ
ขบวน ประเภทรถ ต้นทาง ศาลายา ปลายทาง หมายเหตุ
สถานี ออก ถึง หยุด
(นาที)

ออก สถานี ถึง
174 เร็ว นครศรีธรรมราช 13.00 04.09 1 04.10 กรุงเทพ มีเดินทุกวัน
168 เร็ว กันตัง 12.40 04.34 1 04.35 กรุงเทพ 05.35
42 ด่วนพิเศษ ยะลา 14.55 05.01 1 05.02 กรุงเทพ 05.55
44 ด่วนพิเศษ สุราษฎร์ธานี 20.25 05.01 1 05.02 กรุงเทพ 05.55
472 ชานเมือง ศาลายา 05.10 ต้นทาง 05.10 ธนบุรี 05.40
86 ด่วน นครศรีธรรมราช 15.00 05.29 1 05.30 กรุงเทพ 06.30
474 ชานเมือง ศาลายา 06.20 ต้นทาง 06.20 ธนบุรี 06.53
356/1 ชานเมือง ศาลายา 06.30 ต้นทาง 06.30 ชุมทางบางซื่อ 07.06 มีเดินเฉพาะวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์
352 ธรรมดา ราชบุรี 05.00 06.38 1 06.39 ธนบุรี 07.10 มีเดินทุกวัน
356 พิเศษชานเมือง สุพรรณบุรี 04.20 06.59 1 07.00 กรุงเทพ 08.05
84 ด่วน ตรัง 17.20 07.33 1 07.34 กรุงเทพ 08.35
170 เร็ว ยะลา 12.20 07.55 1 07.56 กรุงเทพ 09.00
356/2 ชานเมือง ศาลายา 08.00 ต้นทาง 08.00 ชุมทางบางซื่อ 08.40 มีเดินเฉพาะวันทำงาน จันทร์ถึงศุกร์
172 เร็ว สุไหงโก-ลก 11.30 08.13 1 08.14 กรุงเทพ 09.15 มีเดินทุกวัน
476 ชานเมือง ศาลายา 08.25 ต้นทาง 08.25 ธนบุรี 08.55
38 ด่วนพิเศษ สุไหงโก-ลก 14.20 09.09 1 09.10 กรุงเทพ 10.10
46 ด่วนพิเศษ ปาดังเบซาร์ 17.00 09.09 1 09.10 กรุงเทพ 10.10
32 ด่วนพิเศษ ทักษิณารัถย์ ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 09.30 1 09.31 กรุงเทพ 10.30
260 ธรรมดา น้ำตก 05.20 09.57 1 09.58 ธนบุรี 10.25
252 ธรรมดา ประจวบคีรีขันธ์ 04.51 10.22 1 10.23 ธนบุรี 10.55
254 ธรรมดา หลังสวน 05.25 15.39 1 15.40 ธนบุรี 16.10
258 ธรรมดา น้ำตก 12.50 17.06 1 17.07 ธนบุรี 17.40
478 ชานเมือง ศาลายา 17.10 ต้นทาง 17.40 ธนบุรี 18.15
262 ธรรมดา หัวหิน 14.10 17.54 1 17.55 กรุงเทพ 19.00
910 พิเศษนำเที่ยว น้ำตกไทรโยคน้อย 14.25 18.29 1 18.30 กรุงเทพ 19.25 มีเดินเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
912 พิเศษนำเที่ยว สวนสนประดิพัทธ์ 15.31 18.29 1 18.30 กรุงเทพ 19.25
40 ด่วนพิเศษ สุราษฎร์ธานี 10.40 18.48 1 18.49 กรุงเทพ 19.45 มีเดินทุกวัน
480 ชานเมือง ศาลายา 20.05 ต้นทาง 20.05 ธนบุรี 20.35
[2]

แผนผังสถานี
ชานชาลาด้านข้าง

—–———-———-———-———-—— รางหลีก —————-———-———-———-—–
ชานชาลาด้านข้าง
มุ่งหน้า ศาลาธรรมสพน์ ———-———-———-———-———————-———-———-———-
ชานชาลาด้านข้าง, ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร, อาคารพักผู้โดยสาร